W II semestrze odbyło się w naszej szkole kilka konkursów  języka angielskiego:

  1. Konkurs języka angielskiego dotyczący wiedzy o krajach anglojęzycznych. W konkursie brali udział uczniowie Technikum.

– Pierwsze miejsce zajął uczeń Artur  Pałuba z klasy IV BLI.

– Drugie miejsce zajął uczeń Piotr Gałązka z klasy IB BLI.

Uczniowie wykazywali się wiedzą dotyczącą kultury i historii krajów obszaru anglojęzycznego

  1. Konkurs zawodowego języka angielskiego dla klas zawodowych kucharskich i fryzjerskich

Konkurs zorganizowany został pod patronatem OHP, które ufundowało cenne nagrody książkowe.

Pierwsze miejsce wśród kucharzy zajęła uczennica Karolina Doktorska- klasa III , profil kucharski

Pierwsze miejsce wśród fryzjerów zajęła uczennica Warachowska Paulina –klasa II , profil fryzjerski

Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy uczestnictwa.

  1. Konkurs zawodowego języka angielskiego dla mechaników samochodowych.

Pierwsze miejsce zajął uczeń Żak Piotr z klasy IIIAS

Drugie miejsce zajął uczeń Michalak Patryk z klasy IIIB

Trzecie miejsce  zajął uczeń Maciak Damian z klasy IIIB

W konkursach języka zawodowego uczniowie wykazywali się wiedzą z zakresu języka angielskiego w obszarze zawodu , w którym się kształcą.

Konkursy przygotowała nauczycielka języka angielskiego, p. Alicja Jusińska.