16.o6.2017r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

20. 06 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas pierwszych ( zajęcia praktyczne wg planu).

KL. II i III technikum oraz III zasadniczej szkoły zawodowej – pisemny egzamin z kwalifikacji (wg harmonogramu wywieszonego na tablicy w holu głównym).