Instytut Aktywizacji Regionów

2 listopada 2017 w auli Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 z ramienia Fundacji Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu edukacji prawnej skierowanej do młodzieży. Zajęcia prowadził wolontariusz fundacji, adwokat Piotr Przygoda.

W ramach projektu realizowanego przez Instytut Aktywizacji Regionów w powiecie grodziskim realizowana jest nieodpłatna pomoc prawna:

Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11A od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.


Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:
• osoby do ukończenia 26 roku życia,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• osoby powyżej 65 lat,
• osoby fizyczne, którym w okresie ostatniego roku zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• kombatanci,
• weterani, w tym weterani poszkodowani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
• kobiety w ciąży.

Pomoc prawna polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *