21 lutego 2018 roku o godz. 11.30 w auli Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim odbędzie się międzyszkolny etap Konkursu Piosenki Angielskiej YOU CAN SING.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych/ gimnazjum przy szkołach podstawowych oraz szkół średnich.

Celem konkursu jest pobudzenie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych oraz popularyzacją piosenki angielskiej, doskonalenie umiejętności językowych uczniów i zachęcenie do prezentacji własnej interpretacji utworów.

Przypominamy:  do 15.02.2018 – termin zgłoszenia uczestników  i dostarczenia podkładów muzycznych ( w wiadomości mailowej lub do sekretariatu szkoły)

 KARTA ZGŁOSZENIA

 REGULAMIN KONKURSU