W dniu 24.04.2018 klasa III A TI  odbyła szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Celem szkolenia było nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczniów do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego.
Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu umie prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia.

Uczestnicy przeprowadzonego szkolenia w chwili obecnej umieją

 • Właściwie ocenić sytuację
 • Efektywnie wezwać pomoc
 • w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie

TEMATYKA  SZKOLENIA

 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) z użyciem defibrylatora AED
– dorosły
– dziecko

Postępowanie z chorymi:

 • po omdleniach
 • po oparzeniach
 • po zadławieniach
 • po urazach
 • w przypadku krwotoków
 • w przypadku złamań
 • w przypadku zatruć
 • w przypadku udaru cieplnego