Przypominamy:

 

  • 30 kwietnia (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych;
  • 1 maja (wtorek) – dzień wolny od zajęć – Międzynarodowe Święto Pracy;
  • 2 maja (środa) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych;
  • 3 maja (czwartek) – dzień wolny od zajęć – Święto Konstytucji 3 Maja;
  • 4 maja (piątek) – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego. W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych, zajęcia praktyczne odbywają się wg planu;
  • 7 maja (poniedziałek) – pisemny egzamin maturalny z matematyki. W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych, zajęcia praktyczne odbywają się wg planu;
  • 8 maja (wtorek) – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego. W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych, zajęcia praktyczne odbywają się wg planu.