11 czerwca Naszą Szkołę odwiedził szczególny Gość – Jego Ekscelencja Ks. Biskup Rafał Markowski.

 

Uroczyste przywitanie Księdza Biskupa przy wtórze pieśni „Błogosławieni Miłosierni” oraz „Barki”,  zainicjowanych przez uczniów naszej szkoły, było wzruszające i podniosłe dla wszystkich zebranych.

 

Następnie Ksiądz Biskup skierował do zebranych słowa wsparcia i radosnego przesłania Słowa Bożego. Podziękował Panu Dyrektorowi Andrzejowi Chojnackiemu za możliwość spotkania się  oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom za trud i poświęcenie, jakie wkładają w wychowanie młodego pokolenia.

 

Na zakończenie wizyty Ks. Biskup udzielił wszystkim zebranym pasterskiego błogosławieństwa i udał się na spotkanie z nauczycielami i pracownikami szkoły.