Znalezione obrazy dla zapytania egzaminy z kwalifikacji 19 czerwca rozpoczyna się letnia sesja egzaminacyjna.

 

Kwalifikacja A.30 – technik logistyk

Egzamin pisemny: 19.06.2018r., godz. 10.00

Egzamin praktyczny: 26.06.2018r.,  godz. 16.00.

 

Kwalifikacja A.31 – technik logistyk

Egzamin praktyczny: 26.06.2018r.,  godz. 9.00.

Egzamin pisemny: 19.06.2018r., godz. 12.00

 

Kwalifikacja A.32 – technik logistyk

Egzamin praktyczny: 26.06.2018r.,  godz. 13.00.

Zdający przynosi na egzamin: kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę i temperówkę.

 

Kwalifikacja M.12 – technik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych

Egzamin pisemny: 19.06.2018r., godz. 12.00

Egzamin praktyczny odbywa się w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Żyrardowskiej 48.

 

Kwalifikacja M.18 – technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych

Egzamin pisemny: 19.06.2018r., godz. 10.00

Egzamin praktyczny odbywa się w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Żyrardowskiej 48.

 

Kwalifikacja M.42 – technik pojazdów samochodowych

Egzamin praktyczny: 26.06.2018r.,  godz. 13.00

Zdający przynosi na egzamin kalkulator prosty.

Egzamin pisemny: 19.06.2018r., godz. 14.00

 

Kwalifikacja E.12 – technik informatyk

Egzamin pisemny: 19.06.2018r., godz. 10.00

Egzamin praktyczny: od 29.06 do 04.07.2018r. (wg harmonogramu wywieszonego w gablocie na I piętrze)

 

Kwalifikacja E.13 – technik informatyk

Egzamin pisemny: 19.06.2018r., godz. 12.00

Egzamin praktyczny: od 28.06 do 04.07.2018r. (wg harmonogramu wywieszonego w gablocie na I piętrze)

 

Kwalifikacja E.14 – technik informatyk

Egzamin pisemny: 19.06.2018r., godz. 14.00

Egzamin praktyczny: 27.06.2018r. (wg harmonogramu wywieszonego w gablocie na I piętrze)

 

Kwalifikacja A.26 – technik organizacji reklamy

Egzamin pisemny: 19.06.2018r., godz. 14.00

Egzamin praktyczny: od 25.06 do 26.06.2018r. (wg harmonogramu wywieszonego w gablocie na I piętrze)

 

Kwalifikacja T.6 – kucharz

Egzamin pisemny: 19.06.2018r., godz. 10.00

Egzamin praktyczny odbywa się w Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Żwirki  i Wigury 4.

 

Przypominamy, że każdy zdający w części pisemnej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz może mieć kalkulator prosty (kalkulator, który umożliwia tylko wykonywanie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

 

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!