W dniu 10.10.2018 r. w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2   w Grodzisku Maz.  mieliśmy zaszczyt gościć płk. mgr inż. Wiesława Szczygielskiego wraz  z doktorantami i studentami Zakładu Radiometrii i Monitoringu Skażeń oraz Zakładu Materiałów  Wybuchowych Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej.

 

 

Odbył się  dzień  z fascynującą chemią. Uczniowie  mieli możliwość przeprowadzania różnych doświadczeń chemicznych –  od budzących grozę wybuchów po reakcje zachodzące w codziennym życiu. Doktoranci wyjaśniali skomplikowane reakcje utleniania i redukcji  i  magicznie zmieniające się barwy  roztworów na  życiowych przykładach w sposób niezwykle przystępny i jasny. Uczniowie dowiedzieli się , czy siły przyrody można „ zamknąć w substancjach chemicznych” , jak rozpalić ogień na pięć sposobów  nie używając zapałek, czy za pomocą chemii można pokazać świetliki ? Dużym zainteresowaniem cieszyły się doświadczenia z suchym lodem. Najodważniejsi uczniowie uczestniczyli w doświadczeniach z ciekłym azotem, ku zdumieniu wszystkich magnes lewitował  a żarówka świeciła w ciekłym azocie. Prowadzący doświadczenia wspaniale nawiązywali kontakt z młodzieżą, w niezwykle atrakcyjny  sposób wyjaśniali właściwości prezentowanych substancji i wskazywali na możliwości  ich  zastosowania .

 

Takie działania na rzecz młodzieży szkolnej  służą  popularyzowaniu nauki, poszerzaniu wiedzy, pogłębianiu zainteresowań a jednocześnie ułatwiają dokonywaniu wyboru dalszego kierunku kształcenia. Wojskowa Akademia Techniczna jest jedną z najczęściej wybieranych uczelni przez naszych abiturientów.

 

W imieniu całej społeczności  szkolnej: dyrekcji , nauczycieli i uczniów  chciałabym podziękować Panu  Szczygielskiemu, doktorantom i studentom Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej za przeprowadzenie niezwykle interesujących zajęć.

Jolanta Jabłońska – nauczyciel  biologii i chemii

 

Tak o zajęciach mówi mgr inż. Wiesław Szczygielski, wykładowca Wojskowej Akademii Technicznej: „Pokaz łączył elementy wykładu z efektownymi doświadczeniami obrazującymi, czym tak naprawdę jest chemia. Widzowie dostali możliwość czynnego uczestnictwa w przeprowadzanych eksperymentach. Zaprezentowany został obszerny zestaw doświadczeń, od tych dobrze znanych, jak burza w probówce, zegar jodoskrobiowy, poprzez chemiluminescencję luminolu, fluorescencję w nadfiolecie, aż do efektownych reakcji redox, takich jak światła drogowe i chemiczny wulkan. Pokazano również to, czemu szczególną uwagę poświęcamy w Wojskowej Akademii Technicznej, czyli materiały wysokoenergetyczne. A to wszystko w bezpiecznych warunkach i przyjaznej atmosferze. Nasza prezentacja stała się dla wielu osób okazją do kontaktu z nauką w sposób przyjemny, czyli całkowicie inny, niż ten spotykany w szkole. Z pewnością uczestnicy lepiej zrozumieli, na czym polegają reakcje chemiczne, które do tej pory widzieli tylko na papierze. Dzięki pokazaniu i omówieniu wielu zagadnień, wszyscy przybyli mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu chemii”.

 

 

Był to pokaz atrakcyjny, arcyciekawy, po prostu mistrzowski! Dziękujemy i zapraszamy ponownie!

 

Na stronie szkolnego Facebooka obejrzyj reportaż TV z lekcji chemii przeprowadzonej przez Koło Naukowe Chemików WAT.