STATUT SZKOŁY

Statut Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 

kliknij i pobierz dokument  …