Znalezione obrazy dla zapytania dni wolne 

ZARZĄDZENIE NR 4/2018/2019

 

 

 

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2017.1603.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 ustala dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

02.11.2018r. wszyscy uczniowie

02.05.2019r. wszyscy uczniowie

06.05.2019r. zajęcia praktyczne zgodnie z planem

07.05.2019r. zajęcia praktyczne zgodnie z planem

08.05.2019r. zajęcia praktyczne zgodnie z planem

18.06.2019r. zajęcia praktyczne klasy pierwsze Technikum, klasy pierwsze i drugie Branżowej Szkoły I stopnia zgodnie z planem.

 

Ewentualne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  ustalone zostaną po ustaleniu harmonogramu egzaminów zawodowych.

 

Andrzej Chojnacki

       Dyrektor szkoły