Znalezione obrazy dla zapytania dni wolne 

ZARZĄDZENIE NR 4/2016/2017

 

 

 

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2002.46.432. ze zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 ustala dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

31.10.2016r. wszyscy uczniowie

02.05.2017r. wszyscy uczniowie

04.05.2017r. zajęcia praktyczne zgodnie z planem

05.05.2017r. zajęcia praktyczne zgodnie z planem

08.05.2017r. zajęcia praktyczne zgodnie z planem

16.06.2017r. wszyscy uczniowie

20.06.2016r. zajęcia praktyczne klasy pierwsze technikum, klasy pierwsze i drugie zasadniczej szkoły zawodowej zgodnie z planem

 

Ewentualne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  ustalone zostaną po ustaleniu harmonogramu egzaminów zawodowych.

 

Andrzej Chojnacki

       dyrektor szkoły