CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Centrum Kształcenia Praktycznego ZSTiL nr 2 w  Grodzisku Mazowieckim  prowadzi zajęcia praktyczne dla uczniów kształcących się w zawodzie: 

 • technik pojazdów samochodowych, 
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych 

w zakresie obowiązującego programu nauczania dla danego zawodu.

Centrum posiada pracownie przygotowane do kształcenia w zakresie specjalności mechaniczno – samochodowych oraz Stację Kontroli Pojazdów świadczącą usługi dla lokalnej społeczności w zakresie obowiązkowych przeglądów technicznych pojazdów do 3,5 tony. Jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE upoważnionym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Adres: 

Centrum Kształcenia Praktycznego 
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Żyrardowska 48, 
tel/fax: (22) 755-52-61/(22) 755-69-71 

e-mail:  ckp_grodzisk@op.pl

 


Nauczyciele Centrum Kształcenia Praktycznego:
mgr inż. Adam Kossakowski – wicedyrektor

 Jan Bartosiak – dział: Frezarki
mgr Wojciech Drewnowski – dział: Silniki
mgr Zenon Feręczkowski – dział: Pomiary
Marek Korbecki – dział: Hamulce i podwozia
Władysław Kozak – dział: Tokarki
Jerzy Michalczuk – Stacja Kontroli Pojazdów
mgr Waldemar Ołdak – dział: Ślusarnia
mgr Wacław Parafian – dział: Mechatronika
inż. Maciej Sadowski – Stacja Kontroli Pojazdów
mgr inż. Sebastian Światek – dział: Podwozia
Mirosław Witkowski – dział: Myjnia
mgr Piotr Piórkowski – dział: Podwozia
Artur Szmajkowski – Stacja Kontroli Pojazdów

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów WGM/014/P

Czynna:        Pon – Pt w godzinach       800 – 1800

                        Sobota w godzinach        800 – 1300

 

Telefon:

22 7555 52 61 wew. 103

 

Nasi diagności:

                        Maciej Sadowski

                        Jerzy Michalczuk

                        Artur Szmajkowski

 

Oferujemy:

 • Badania Techniczne Pojazdów do 3,5 t DMC, motocykli, przyczep i innych
 • Badanie Techniczne Pojazdów wyposażonych w HAK i instalację LPG
 • Dodatkowe badania techniczne po skierowaniu przez Organ Kontroli Ruchu Drogowego
 • Sprawdzenie dodatkowych warunków technicznych pojazdu
 • Sprawdzenie skuteczności działania amortyzatorów i hamulców
 • Sprawdzenie i regulacja toksyczności spalin
 • Pomiar i ustawienie geometrii pojazdu
 • Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu przed zakupem
 • Ustawienie Świateł