Centrum Kształcenia Praktycznego

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Centrum Kształcenia Praktycznego ZSTiL nr 2 w  Grodzisku Mazowieckim  prowadzi zajęcia praktyczne dla uczniów kształcących się w zawodzie: 

  • technik pojazdów samochodowych, 
  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • elektromechanik pojazdów samochodowych 

w zakresie obowiązującego programu nauczania dla danego zawodu.

Centrum posiada pracownie przygotowane do kształcenia w zakresie specjalności mechaniczno – samochodowych oraz Stację Kontroli Pojazdów świadczącą usługi dla lokalnej społeczności w zakresie obowiązkowych przeglądów technicznych pojazdów do 3,5 tony. Jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE upoważnionym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Adres: 

Centrum Kształcenia Praktycznego 
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Żyrardowska 48, 
tel/fax: (22) 755-52-61/(22) 755-69-71 

e-mail:  ckp_grodzisk@op.pl