Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim otrzymał dofinansowanie na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3
w latach 2016-2020 w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję
i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Kwota wsparcia finansowego na zakup książek w ramach Programu wynosi 12 000 zł i wkład własny Organu Prowadzącego – Powiatu Grodziskiego 3 000 zł. Razem koszt zakupu to suma 15 000 zł.