Informacja dla Rodziców/Opiekunów prawnych uczniów/ Uczniów

Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim