RADA PEDAGOGICZNA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH NR 2 W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Imię, Nazwisko Nauczany przedmiot Specjalizacja
mgr inż. Borkowski Piotr przedmioty zawodowe samochodowa
mgr Bartnicka Dorota przedmioty zawodowe gastronomiczna
mgr inż. Chojnacki Andrzej przedmioty zawodowe samochodowa
mgr Cieślik Jadwiga matematyka
mgr Paterek Danuta język angielski
mgr Feder Patrycja podstawy przedsiębiorczości
przedmioty ekonomiczne
mgr Górka Grażyna przedmioty zawodowe  informatyczna
mgr  Wojtczak Katarzyna język angielski
mgr Jabłońska Jolanta chemia
biologia
przedmioty zawodowe
ochrona zdrowia
mgr Korus Marzena wychowanie fizyczne
mgr Jałowiecka Bożena język polski
mgr Jusińska Alicja język angielski
mgr Kaczmarek Aleksandra matematyka
mgr Kołeczko Sylwia przedmioty zawodowe  informatyczna
mgr inż. Kępiński Dariusz przedmioty zawodowe informatyczno-elektroniczna
mgr Kiełtyka Maciej historia
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
przepisy ruchu drogowego
mgr Kiljański Marek wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo i higiena pracy
mgr Konecka – Deperas Magdalena wychowanie fizyczne, geografia
inż. Kossakowski Adam przedmioty zawodowe samochodowa
mgr Kalita Tomasz religia
mgr Krejpowicz Aneta język polski, wiedza o kulturze, biblioteka
mgr Kucińska Lucyna historia
przedmioty zawodowe
informatyczna
mgr Kwiatkowski Robert wychowanie fizyczne
mgr Łącz Anna instruktor nauki jazdy
mgr Lidak Justyna geografia
mgr Lichtarski Grzegorz przedmioty zawodowe informatyczna
mgr Lubański Hubert psycholog, przedmioty zawodowe – organizacja reklamy
mgr Majchrzak Marek przedmioty zawodowe mechaniczne mechaniczna
mgr Modzelewska Violetta język niemiecki, przedmioty zawodowe  organizacja reklamy
mgr Nowak – Rutkowska Diana język niemiecki, język rosyjski
mgr Olesiejuk Anna fizyka
matematyka
mgr Marszałkiewicz Katarzyna pedagog, przedmioty zawodowe  logistyka
mgr Paluch Blanka język angielski
mgr Deredas Agata język niemiecki
mgr Przybysz Jolanta religia, przedmioty zawodowe  logistyka
mgr Przybytniak Iwona język polski
 mgr Piórkowski Piotr  przedmioty zawodowe samochodowe
mgr Rybka Kazimierz wiedza o społeczeństwie,
przedmioty ekonomiczne
mgr Olczak Paweł wychowanie fizyczne
mgr Samociuk Barbara język angielski
mgr Skalska Urszula biblioteka
poradnictwo zawodowe
wielozawodowa
mgr Skarżyńska Aneta biblioteka
mgr Kulikowska Iwona przedmioty zawodowe logistyka
mgr Marta Chruślicka przedmioty zawodowe logistyka
mgr inż. Styczeń Wiesława przedmioty zawodowe
informatyka
logistyczno-mechaniczna
mgr Suchożebrski Tadeusz matematyka
bezpieczeństwo i higiena pracy
mgr Suska Anna język polski
etyka
mgr inż Świeczka Paweł przedmioty zawodowe  informatyczna
mgr Tomporowska Katarzyna matematyka
mgr Waś Beata przedmioty zawodowe
informatyka
matematyka
informatyczna
mgr Wierzbicka Renata historia
wiedza o kulturze
wiedza o społeczeństwie
mgr Banaszczyk Ewa język angielski
mgr Chmura Sławomir wychowanie fizyczne
mgr Kazimierczak Magdalena przedmioty zawodowe organizacja reklamy
ksiądz Grzegorz Kaszewski religia
mgr Sadowska Magdalena bibliotekarz
 Gołębiewska Magdalena  przedmioty zawodowe  fryzjerstwo
mgr Kalman Bernadetta wychowanie fizyczne
mgr Olczak Anna przedmioty zawodowe  organizacja reklamy


Nauczyciele Centrum Kształcenia Praktycznego:
Jan Bartosiak – dział: Frezarki
mgr Wojciech Drewnowski – dział: Silniki
mgr Zenon Feręczkowski – dział: Pomiary
Marek Korbecki – dział: Hamulce i podwozia
Władysław Kozak – dział: Tokarki
Jerzy Michalczuk – Stacja Kontroli Pojazdów
mgr Waldemar Ołdak – dział: Ślusarnia
mgr Wacław Parafian – dział: Mechatronika
inż. Maciej Sadowski – Stacja Kontroli Pojazdów
mgr inż. Sebastian Świątek – dział: Podwozia
Mirosław Witkowski – dział: Myjnia
mgr Piotr Piórkowski – dział: Podwozia
Artur Szmajkowski – Stacja Kontroli Pojazdów

 


Zespoły przedmiotowe – przewodniczący:

  • Zespół przedmiotów humanistycznych – przewodnicząca Iwona Przybytniak
  • Zespół przedmiotów matematyczno-przyrodniczychprzewodnicząca mgr Aleksandra Kaczmarek
  • Zespół przedmiotów zawodowych i przedsiębiorczościprzewodnicząca mgr Iwona Kulikowska
  • Zespół ds. wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwaprzewodniczący mgr Robert Kwiatkowski
  • Zespół Wychowawczyprzewodnicząca  mgr Katarzyna Marszałkiewicz
  • Zespoły koordynujące i organizujące pomoc psychologiczno-pedagogicznąkoordynator mgr Hubert Lubański
  • Koordynator ds. bezpieczeństwakoordynator mgr Hubert Lubański
  • Zespół ds. Promocji i Programów Europejskichprzewodniczący mgr Marek Kiljański, wiceprzewodnicząca mgr Aneta Krejpowicz