Imię, Nazwisko Nauczany przedmiot Specjalizacja
mgr inż. Borkowski Piotr przedmioty zawodowe samochodowa
mgr inż. Brzezińska Katarzyna poradnictwo zawodowe wielozawodowa
mgr inż. Chojnacki Andrzej przedmioty zawodowe samochodowa
mgr Cieślik Jadwiga matematyka
mgr inż. Dalewska Maria język angielski
przedmioty zawodowe
spożywczo-gastr.
mgr Feder Patrycja podstawy przedsiębiorczości
przedmioty ekonomiczne
mgr Górka Grażyna przedmioty zawodowe  informatyczna
mgr  Frejlich Karina język angielski
mgr Jabłońska Jolanta chemia
biologia
przedmioty zawodowe
ochrona zdrowia
mgr Jabłońska Marzena wychowanie fizyczne
mgr Jałowiecka Bożena język polski
mgr Jusińska Alicja język angielski
mgr Kaczmarek Aleksandra matematyka
mgr Kołeczko Sylwia przedmioty zawodowe
mgr inż. Kępiński Dariusz przedmioty zawodowe informatyczno-elektroniczna
mgr Kiełtyka Maciej historia
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
przepisy ruchu drogowego
mgr Kiljański Marek wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo i higiena pracy
mgr Konecka – Deperas Magdalena wychowanie fizyczne
inż. Kossakowski Adam przedmioty zawodowe samochodowa
mgr Kalita Tomasz religia
mgr Krejpowicz Aneta język polski, wiedza o kulturze
mgr Krzyżykowska – Kucińska Lucyna historia
przedmioty zawodowe
informatyczna
humanistyczna
mgr Kwiatkowski Robert wychowanie fizyczne
mgr Leniarska Anna instruktor nauki jazdy
mgr Lidak Justyna geografia
mgr Lichtarski Grzegorz przedmioty zawodowe informatyczna
mgr Lubański Hubert psycholog, przedmioty zawodowe – organizacja reklamy
mgr Majchrzak Marek przedmioty zawodowe mechaniczne mechaniczna
mgr Modzelewska Violetta język niemiecki
mgr Nowak – Rutkowska Diana język niemiecki
mgr Olesiejuk Anna fizyka
matematyka
mgr Marszałkiewicz Katarzyna pedagog, przedmioty zawodowe logistyczne
mgr Paluch Blanka język angielski
mgr Płuzińska Anna język angielski
mgr Przybysz Jolanta religia
mgr Przybytniak Iwona język polski
 mgr Piórkowski Piotr  przedmioty zawodowe samochodowe
mgr Rybka Kazimierz wiedza o społeczeństwie,
przedmioty ekonomiczne
 mgr Siwik Agnieszka  przedmioty zawodowe  gastronomiczna
mgr Samociuk Barbara język angielski
mgr Skalska Urszula biblioteka
poradnictwo zawodowe
wielozawodowa
mgr Skarżyńska Aneta biblioteka
mgr Kulikowska Iwona przedmioty zawodowe logistyczna
mgr Skrzypczyk Małgorzata przedmioty zawodowe  organizacja reklamy
mgr inż. Styczeń Wiesława przedmioty zawodowe
informatyka
logistyczno-mechaniczna
mgr Suchożebrski Tadeusz matematyka
bezpieczeństwo i higiena pracy
mgr Suska Anna język polski
etyka
mgr inż Świeczka Paweł przedmioty zawodowe  informatyczna
mgr Tomporowska Katarzyna matematyka
mgr Waś Beata przedmioty zawodowe
informatyka
matematyka
informatyczna
mgr Wierzbicka Renata historia
wiedza o kulturze
wiedza o społeczeństwie
 Woźniak Iwona  przedmioty zawodowe  fryzjerstwo
mgr Zawistowska Bernadetta wychowanie fizyczne
mgr Olczak Anna przedmioty zawodowe  organizacja reklamy

 

  • Zespół przedmiotów humanistycznych – przewodnicząca Iwona Przybytniak
  • Zespół przedmiotów matematyczno-przyrodniczychprzewodnicząca mgr Anna Olesiejuk
  • Zespół przedmiotów zawodowych i przedsiębiorczościprzewodnicząca mgr Iwona Kulikowska
  • Zespół ds. wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwaprzewodniczący mgr Robert Kwiatkowski
  • Zespół Wychowawczyprzewodnicząca  mgr Katarzyna Marszałkiewicz
  • Zespoły koordynujące i organizujące pomoc psychologiczno-pedagogicznąkoordynator mgr Hubert Lubański
  • Koordynator ds. bezpieczeństwakoordynator mgr Hubert Lubański
  • Zespół ds. Promocji i Programów Europejskichprzewodniczący mgr Marek Kiljański, wiceprzewodnicząca mgr Aneta Krejpowicz