Znalezione obrazy dla zapytania wychowawcy klas

Klasa Wychowawca Zawód
I AS Diana Rutkowska-Nowak Technik pojazdów samochodowych
I ATI Aneta Krejpowicz Technik Informatyk
I BTI Bożena Jałowiecka Technik Informatyk
I TR Jadwiga Cieślik Technik Reklamy
I ATL Anna Suska Technik Logistyk
I B Marek Kilijański  Mechanik pojazdów samochodowych
I ZA Magdalena Konecka – Deperas  Kucharz
I EC Maciej Kiełtyka  Elektromechanik pojazdów samochodowych / Fryzjer
II AS  Anna Olesiejuk  Technik pojazdów samochodowych
II BS Patrycja Feder Technik pojazdów samochodowych
II ATI Beata Waś Technik Informatyk
II BTI Grzegorz Lichtarski Technik Informatyk
IIATL Katarzyna Marszałkiewicz Technik Logistyk
II TR Iwona Przybytniak Technik Organizacji Reklamy
II B Alicja Jusińska  Mechanik pojazdów samochodowych
II ZAC Bernadetta Zawistowska  Kucharz / Fryzjer
III AS Wiesława Styczeń Technik pojazdów samochodowych
III ATI Robert Kwiatkowski Technik Informatyk
III BTI Dariusz Kępiński Technik Informatyk
III ATL Tadeusz Suchożebrski Technik Logistyk
III B Adam Kossakowski Mechanik pojazdów samochodowych
III E Marzena Jabłońska Elektromechanik pojazdów samochodowych
III ZA Justyna Lidiak Kucharz
IV AS Barbara Samociuk Technik pojazdów samochodowych
IV TI Blanka Paluch Technik Informatyk
IV BLI Jolanta Jabłońska Technik Logistyk/Technik Informatyk
IV ATL Iwona Kulikowska Technik Logistyk