Klasa Wychowawca Zawód
I AS Aleksandra Kaczmarek Technik pojazdów samochodowych
I ATI Lucyna Kucińska Technik Informatyk
I BTI Grażyna Górka Technik Informatyk
I TR Sylwia Kołeczko Technik Reklamy
I ATL

IBTL

Jolanta Jabłońska

Iwona Kulikowska

Technik Logistyk
I B Piotr Piórkowski  Mechanik pojazdów samochodowych
I ZA Dorota Bartnicka  Kucharz
I ZC Justyna Lidak  Fryzjer
II AS  Diana Rutkowska – Nowak  Technik pojazdów samochodowych
IIEC Maciej Kiełtyka Elektromechanik pojazdów samochodowych/ Fryzjer
II ATI Aneta Krejpowicz Technik Informatyk
II BTI Bożena Jałowiecka Technik Informatyk
IIATL Anna Suska Technik Logistyk
II TR Jadwiga Cieślik Technik Organizacji Reklamy
II B Marek Kiljański  Mechanik pojazdów samochodowych
II ZA Magdalena Konecka – Deperas  Kucharz
III AS

IIIBS

Anna Olesiejuk

Patrycja Feder

Technik pojazdów samochodowych
III ATI Beata Waś Technik Informatyk
III BTI Grzegorz Lichtarski Technik Informatyk
III ATL Katarzyna Marszałkiewicz Technik Logistyk
III B Alicja Jusińska Mechanik pojazdów samochodowych
IIITR Iwona Przybytniak Technik Organizacji Reklamy
III ZA Marzena Korus Kucharz
IV AS Wiesława Styczeń Technik pojazdów samochodowych
IV ATI Robert Kwiatkowski Technik Informatyk
IV BTI Dariusz KEpiński Technik Informatyk
IV ATL Tadeusz Suchożebrski Technik Logistyk