Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2016r.

Aula
szkolna

Scena Talentów

29.09.2016 godz. 17.00

 

Centrum
Kultury

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2016

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dzień otwarty dla rodziców

25.10.2016 godz. 16.00 – 18.00

 

Uroczystość z okazji Dnia Niepodległości

10.11.2016 godz. 11.35

Konkurs Poezji Śpiewanej „Śpiewać każdy może…”

grudzień 2016

aula szkolna

Wystawienie
proponowanych ocen za I semestr

Do 5.12.2016

Dzień
otwarty dla rodziców

06.12.2016  godz. 16.00 – 18.00

Spotkanie
z wychowawcami i nauczycielami

Obowiązkowe
zebrania z rodzicami od godz. 16.00.

Poinformowanie
rodziców, uczniów o przewidywanych ocenach za I semestr

Do
09.12. 2016r

Termin wystawienia ostatecznych ocen semestralnych 16.12.2016

Wigilie klasowe

21 i 22 grudnia 2016

Uroczystość z okazji Świąt Bożego Narodzenia

22.12.2016 godz. 11.35

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2016

Semestralne zebrania z rodzicami

03.01 – 04.01.2017

 

Egzamin z kwalifikacji w zawodzie – etap pisemny – klasy czwarte

12.01.2017

Wg harmonogramu

Egzamin z kwalifikacji w zawodzie – etap praktyczny – klasy czwarte

styczeń – luty 2017

Wg harmonogramu

Bal Studniówkowy

styczeń 2017

Ferie zimowe

13.02 – 26.02.2017

 

Praktyki zawodowe

IIIatl i IIIati – 16.01 – 10.02.2017

IIIas i IIIbti – 27.02 – 24.03.2017