PUBLICZNE BEZPŁATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH NR 2 W GRODZISKU MAZOWIECKIM.

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Ukończenie liceum daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia..

Naukę w liceum ogólnokształcacym dla dorosłych może podjąć każda osoba dorosła, która:

  • ukończyła 18 lat i posiada świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej,
  • lub świadectwo gimnazjum,
  • lub świadectwo zasadniczej szkoły zawodowej.
  1. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego i świadectwa dojrzałości.
  2. Nauka trwa dwa lata (4 semestry), obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane są w zakresie podstawowym i rozszerzonym (2 przedmioty), zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego.
  3. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątek-sobota, dwa razy w miesiącu).

Absolwent liceum ogólnokształcącego dla dorosłych po ukończeniu nauki otrzymuje:

  • świadectwo ukończenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
  • świadectwo dojrzałości – po zdaniu egzaminu maturalnego.

Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć i ukończył 18 lat (lub ukończy w roku kalendarzowym) i więcej (brak granicy wieku).

Będąc słuchaczem liceum dla dorosłych możesz równolegle kontynuować naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zdobywając kwalifikację w danym zawodzie.

ZAPRASZAMY

Komisja rekrutacyjna