Komenda Ochotniczego Hufca Pracy 7 – 31 w Grodzisku Mazowieckim.

Komendant:

  • Elżbieta Wiśniewska

Wychowawcy:

  • Irena Pietrzak
  • Katarzyna Urbańczyk

Komenda OHP w Grodzisku Mazowieckim w ramach porozumienia z ZSTiL Nr 2 realizuje i sprawuje nadzór nad zajęciami praktycznymi pracowników młodocianych w zawodach:

  • kucharz 512001
  • fryzjer 514101
  • fryzjer (stara podstawa programowa) 514[01]

W ramach zajęć praktycznych pracowników młodocianych realizowane są:

  • gastronomia w praktyce – zawód kucharz 512001
  • usługi fryzjerskie – zawód fryzjer 514101
  • zajęcia praktyczne – zawód fryzjer 514[01]

Godziny pracy Komendy OHP:

DZIEŃ

GODZINA

Poniedziałek

7.45 – 15.45

Wtorek

7.45 – 15.45

Środa

7.45 – 15.45

Czwartek

7.45 – 16.30

Piątek

7.45 – 15.00

Adres:

Ochotniczy Hufiec Pracy w Grodzisku Mazowieckim

NOWA SIEDZIBA KOMENDY OHP W GRODZISKU MAZOWIECKIM

05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 29, (budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej)
tel/fax: (22) 724-09-85