Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr2 w Grodzisku Mazowieckim
Listy kandydatów przyjętych do szkoły

   Listy osób przyjętych do szkoły:

 

Technikum – technik pojazdów samochodowych

Technikum – technik logistyk

Technikum – technik informatyk

Technikum – technik organizacji reklamy

Szkoła Branżowa I Stopnia – zawód: kucharz

Szkoła Branżowa I Stopnia – zawód: mechanik pojazdów samochodowych

Szkoła Branżowa I Stopnia – zawód: fryzjer

 

   Uwaga! Rekrutacja wciąż trwa!  Są jeszcze wolne miejsca w klasach:

 • Technikum: technik informatyk, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych, technik organizacji reklamy.
 • Szkoły Branżowej I Stopnia: kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych.

                               Osoby, które nie złożyły zaświadczeń od lekarza medycyny pracy

   (o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu), zobowiązane są dostarczyć w/w

zaświadczenia do 30 sierpnia 2017r.


 


Harmonogram egzaminów poprawkowych

Harmonogram egzaminów poprawkowych:

28.08.2017 (poniedziałek)

 • Język polski, godz. 9.00
 • Zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Żyrardowskiej, od godz. 8.00
 • Język angielski, godz. 10.00
 • Sieci komputerowe, godz. 12.00
 • Wychowanie fizyczne, godz. 13.0
 • Przedsiębiorstwo logistyczne, godz. 13.00

29.08.2017 (wtorek)

 • Matematyka, godz. 9.00
 • Technologia napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych, godz. 9.00
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, godz. 10.00
 • Zapasy i magazynowanie, godz. 11.00
 • Usługi transportowe, godz. 11.00

30.08.2017 (środa)

 • Historia, historia i społeczeństwo, godz. 9.00
 • Wiedza o społeczeństwie, godz. 9.00
 • Przepisy ruchu drogowego, godz. 9.00
 • Język niemiecki, godz. 9.00
 • Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych, godz. 9.00
 • Programowanie aplikacji internetowych, godz. 10.00
 • Wyposażenie techniczne pracowni gastronomicznych, godz. 10.00
 • Podstawy konstrukcji maszyn, godz. 12.00

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

Egzaminy maturalne w sesji poprawkowej w nowej i starej formule odbędą się:

 • 22 sierpnia  (wtorek) o godz. 9.00 egzaminy pisemne z języka angielskiego i matematyki,
 • 23 sierpnia (środa) o godz. 9.00. egzaminy ustne z języka polskiego i języka angielskiego.

Brawo Maturzyści ZST i L nr 2!

     W roku szkolnym 2016/2017 zdawalność egzaminu maturalnego w Technikum w  Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim wynosi

91,25%

i jest najwyższa w powiecie grodziskim!
Wakacje

Znalezione obrazy dla zapytania wakacje   Ferie letnie 26.06.2017 – 31.08.2017


Zakończenie roku szkolnego

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się

23 czerwca 2017 roku o godz. 9.00 w auli Zespołu Szkół nr 2.


Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16.o6.2017r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

20. 06 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas pierwszych ( zajęcia praktyczne wg planu).

KL. II i III technikum oraz III zasadniczej szkoły zawodowej – pisemny egzamin z kwalifikacji (wg harmonogramu wywieszonego na tablicy w holu głównym).


Lo i stało się

12 czerwca w sali kinowej Grodziskiego Centrum Kultury odbyło się spotkanie z autorem książki „Komputerowy ćpun” – Krzysztofem Piersą. W spotkaniu tym uczestniczyli uczniowie klas pierwszych naszego Technikum. Po spotkaniu mieliśmy okazję obejrzeć film Wernera Herzoga – „Lo i stało się. Zaduma nad światem”. W pięknej, artystycznej formie jego twórcy przedstawili historię internetu, wynikające z niego zagrożenia oraz etapy rozwoju nauki, która dzięki nowym mediom może przekraczać dotąd nieprzekraczalne granice.


Partnerzy