Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr2 w Grodzisku Mazowieckim
STOP DOPALACZOM!

Konkurs na PLAKAT pod tytułem „STOP DOPALACZOM”

Organizatorem konkursu jest: Główny Inspektor Sanitarny

 Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego (graficznego) w formie PLAKATU zwanego dalej pracą konkursową w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej na temat profilaktyki ukierunkowanej na przeciwdziałanie używania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych pod tytułem: „Stop dopalaczom”.

(więcej…)


Powiatowe Obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski

Piknik staropolski, koncert pieśni religijnych i patriotycznych w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, uroczysta Rada Powiatu i Msza św. złożą się na obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski, które w najbliższą niedzielę, 8 maja, odbędą się w Stawisku i Podkowie Leśnej.

Udział w wydarzeniach organizowanych przez powiat grodziski jest bezpłatny.

Przyjdź, bo warto!


III Noc Logistyki

22 kwietnia 2016 roku odbyła się już III NOC LOGISTYKI.

Inicjatywa ta ma na celu propagowanie, rozwijanie zdolności, umiejętności i zainteresowań, a także rozpowszechnianie wiedzy logistycznej, transportowej oraz spedycyjnej wśród uczniów naszej szkoły, kształcących się w technikum logistycznym. Noc Logistyki pozwoli naszym uczniom bliżej poznać zagadnienia związane z logistyką, transportem, spedycją i przekonać ich, że nauka na tym kierunku może być przyjemna i pozwoli z łatwością wkroczyć na rynek zawodowy.

(więcej…)


Twój głos decyduje!

glos

Gdybyś mógł uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych przez WAT,  to jaki temat wybrałbyś?

Twój głos zdecyduje, w których zajęciach weźmiesz udział.

Czas głosowania jest ograniczony! Na Twój głos czekamy do 1 maja!

(więcej…)


Międzypowiatowe Finały XVIII MIMS w biegach sztafetowych

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim pod opieką pani Magdaleny Koneckiej-Deperas uczestniczyli w Międzypowiatowym Finale XVIII MIMS w sztafetowych biegach przełajowych, które odbyły się 25 kwietnia w Kozłowie Biskupim.

Naszą szkołę reprezentowali:
Marusiak Przemysław, Orzechowski Rafał, Patok Dawid, Petrykowski Bartłomiej, Przybylski Bartłomiej,

Sawa Damian, Słowiński Adam, Skalniak Damian, Szubiński Patryk, Urbaniak Albert i Wróbel Kacper.

Zajęcie drugiego miejsca dało naszej szkole awans do kolejnego etapu zmagań Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, które odbędą się w Ciechanowie w najbliższy czwartek.

Gratulujemy!
Praktyki zawodowe


W tym tygodniu wychowawczyni klasy IIIAS, pani Barbara Samociuk oraz kierownik kształcenia praktycznego, pan Marek Majchrzak, odwiedzili uczniów klasy trzeciej Technikum Samochodowego w miejscach odbywania praktyk zawodowych.

 

Praktyka zawodowa ma na celu pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych ukierunkowanych na specjalizację w zakresie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

W szczególności w wyniku odbycia praktyki zawodowej uczeń powinien umieć:

 – wykonać czynności związane z obsługą techniczną i naprawą pojazdów samochodowych,

 – obsłużyć podstawowe urządzenia stanowiące wyposażenie technologiczne zakładu,

  – dostosować się do wymogów organizacji pracy w zespole i dyscypliny obowiązującej w zakładzie.
Współpraca z WAT

W dniu 20.04.2016r. nastąpiło podpisanie listu intencyjnego dającego początek patronatowi jakim Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim został objęty przez Wojskową Akademię Techniczną im .Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.
List intencyjny podpisał rektor WAT gen. dyw. prof. Zygmunt Mierczyk, Starosta Grodziski Marek Wieżbicki, Wicestarosta Grodziski Zbigniew Kajak i dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 Andrzej Chojnacki.
W ramach podpisanego porozumienia strony zobowiązały się podjąć wspólne działania na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowania wiedzy politechnicznej i z zakresu wojskowości oraz przygotowania przyszłych kadr na potrzeby polskiej nauki, gospodarki i społeczeństwa.
W ramach porozumienia Wojskowa Akademia Techniczna zobowiązała się do: objęcia Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 patronatem naukowym, prowadzenia zajęć przez nauczycieli akademickich oraz udzielania konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w szkole, współudziału w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze popularno-naukowym dla uczniów i studentów (olimpiady, sesje, festiwale nauki, dni otwarte itp.), współorganizowania imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych, zapraszania uczniów klas maturalnych do udziału w studenckich kołach naukowych, utworzenia na stronie internetowej WAT połączeń ze stroną Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2, dostarczania prasy wydawanej przez WAT oraz publikacji o charakterze naukowym, które mogą być wykorzystywane w procesie dydaktycznym Zespołu Szkół.

(więcej…)


Konkursy języka angielskiego

 

 

Szkolny Konkurs Zawodowego Języka Angielskiego

 

Szkolny Konkurs Zawodowego Języka Angielskiego zorganizowany został z myślą o rozwijaniu umiejętności języka zawodowego u uczniów z klas o kierunku zawodowym.

Uczniowie do konkursu przygotowują się na lekcjach zawodowego języka angielskiego. Uwzględniana jest specyfika słownictwa stosowanego w wykonywanym zawodzie kucharza i fryzjera.

Konkurs składa się  z:

  1. części pisemnej, obejmującej słownictwo zawodowe z danej specjalizacji
  2. części ustnej- polegającej na rozmowie z nauczycielem na tematy zawodowe , z którymi uczeń może się spotkać w przyszłej pracy.

Inicjatorem i organizatorem konkursu jest nauczyciel języka angielskiego Alicja Jusińska.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez OHP.

(więcej…)


Partnerzy