Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr2 w Grodzisku Mazowieckim
Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

Egzaminy maturalne w sesji poprawkowej w nowej i starej formule odbędą się:

 

 • 21 sierpnia  (wtorek) o godz. 9.00 egzaminy pisemne z języka polskiego, angielskiego i matematyki,

 

 • 22 sierpnia (środa) o godz. 9.00. egzamin ustny z języka angielskiego.

Program 300+

1 lipca rusza przyjmowanie wniosków o świadczenie z programu „Dobry Start”. To po 300 zł raz w roku dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny.

 

Wnioski można złożyć za pośrednictwem swojej bankowości elektronicznej lub strony http://empatia.mrpips.gov.pl

 

Od początku sierpnia br. mieszkańcy gminy Grodzisk Mazowiecki mogą składać wnioski także w wersji papierowej w Dziale Świadczeń Rodzinnych OPS (ul. Składowa 5) oraz Urzędzie Miejskim w Sali Obsługi Mieszkańców.
Uczniowie pochodzący z innych gmin składają wnioski w przynależnej gminie.

 

Więcej informacji: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/


Harmonogram egzaminów poprawkowych

 Harmonogram egzaminów poprawkowych:

 

27.08.2018 (poniedziałek)

 • Język polski, godz. 9.00
 • Podstawy konstrukcji maszyn, godz. 10.00
 • Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, godz. 10.00
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, godz. 12.00
 • Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych, godz. 12.00

 

28.08.2018 (wtorek)

 • Matematyka/ Fizyka, godz. 9.00
 • Urządzenia techniki komputerowej, godz. 9.00
 • Język niemiecki, godz. 10.00
 • Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych, godz. 10.00

 

29.08.2018 (środa)

 • Język angielski, godz. 9.00
 • Planowanie przepływu zasobów i informacji, godz. 9.00
 • Gospodarka magazynowa/ Zapasy i magazynowanie, godz.9.00
 • Technologia napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych/ Elektrotechnika i elektronika, godz. 10.00
 • Historia/ Historia i społeczeństwo, godz. 10.00
 • Sieci komputerowe/ Programowanie aplikacji internetowych, godz. 12.00
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, godz. 12.00
 • Wychowanie fizyczne, godz. 13.00

Odbiór świadectw maturalnych

  Informujemy, iż absolwenci mogą zgłaszać się

 

po odbiór świadectw maturalnych w dniu 03 lipca 2018 roku (wtorek)

 

od godz. 10:00.

 

Świadectwa będą wydawane w sekretariacie.


Przerwa wakacyjna: 25.06.2018 – 31.08.2018r.


Rekrutacja 2018/2019


TECHNIKUM:

 

   • Technik pojazdów samochodowych
   • Technik logistyk
   • Technik informatyk
   • Technik organizacji reklamy
   • Technik mechanik

SZKOŁA BRANŻOWA 1 STOPNIA:

     • Mechanik pojazdów samochodowych
     • Elektromechanik pojazdów samochodowych
     • Kucharz
     • Fryzjer
     • Magazynier logistyk
     • Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

 


Zakończenie roku szkolnego

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

odbędzie się  22 czerwca 2018 roku o godz. 9.00 w auli Zespołu

 

Szkół nr 2.


Egzaminy z kwalifikacji

Znalezione obrazy dla zapytania egzaminy z kwalifikacji 19 czerwca rozpoczyna się letnia sesja egzaminacyjna.

 

Kwalifikacja A.30 – technik logistyk

Egzamin pisemny: 19.06.2018r., godz. 10.00

Egzamin praktyczny: 26.06.2018r.,  godz. 16.00.

 

Kwalifikacja A.31 – technik logistyk

Egzamin praktyczny: 26.06.2018r.,  godz. 9.00.

Egzamin pisemny: 19.06.2018r., godz. 12.00

 

Kwalifikacja A.32 – technik logistyk

Egzamin praktyczny: 26.06.2018r.,  godz. 13.00.

Zdający przynosi na egzamin: kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę i temperówkę.

 

Kwalifikacja M.12 – technik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych

Egzamin pisemny: 19.06.2018r., godz. 12.00

Egzamin praktyczny odbywa się w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Żyrardowskiej 48.

 

Kwalifikacja M.18 – technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych

Egzamin pisemny: 19.06.2018r., godz. 10.00

Egzamin praktyczny odbywa się w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Żyrardowskiej 48.

 

Kwalifikacja M.42 – technik pojazdów samochodowych

Egzamin praktyczny: 26.06.2018r.,  godz. 13.00

Zdający przynosi na egzamin kalkulator prosty.

Egzamin pisemny: 19.06.2018r., godz. 14.00

 

Kwalifikacja E.12 – technik informatyk

Egzamin pisemny: 19.06.2018r., godz. 10.00

Egzamin praktyczny: od 29.06 do 04.07.2018r. (wg harmonogramu wywieszonego w gablocie na I piętrze)

 

Kwalifikacja E.13 – technik informatyk

Egzamin pisemny: 19.06.2018r., godz. 12.00

Egzamin praktyczny: od 28.06 do 04.07.2018r. (wg harmonogramu wywieszonego w gablocie na I piętrze)

 

Kwalifikacja E.14 – technik informatyk

Egzamin pisemny: 19.06.2018r., godz. 14.00

Egzamin praktyczny: 27.06.2018r. (wg harmonogramu wywieszonego w gablocie na I piętrze)

 

Kwalifikacja A.26 – technik organizacji reklamy

Egzamin pisemny: 19.06.2018r., godz. 14.00

Egzamin praktyczny: od 25.06 do 26.06.2018r. (wg harmonogramu wywieszonego w gablocie na I piętrze)

 

Kwalifikacja T.6 – kucharz

Egzamin pisemny: 19.06.2018r., godz. 10.00

Egzamin praktyczny odbywa się w Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Żwirki  i Wigury 4.

 

Przypominamy, że każdy zdający w części pisemnej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz może mieć kalkulator prosty (kalkulator, który umożliwia tylko wykonywanie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

 

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!


Samochodówka gości Ks. Biskupa Rafała Markowskiego

11 czerwca Naszą Szkołę odwiedził szczególny Gość – Jego Ekscelencja Ks. Biskup Rafał Markowski.

 

Uroczyste przywitanie Księdza Biskupa przy wtórze pieśni „Błogosławieni Miłosierni” oraz „Barki”,  zainicjowanych przez uczniów naszej szkoły, było wzruszające i podniosłe dla wszystkich zebranych.

 

Następnie Ksiądz Biskup skierował do zebranych słowa wsparcia i radosnego przesłania Słowa Bożego. Podziękował Panu Dyrektorowi Andrzejowi Chojnackiemu za możliwość spotkania się  oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom za trud i poświęcenie, jakie wkładają w wychowanie młodego pokolenia.

 

Na zakończenie wizyty Ks. Biskup udzielił wszystkim zebranym pasterskiego błogosławieństwa i udał się na spotkanie z nauczycielami i pracownikami szkoły.

 


Zapraszamy na występ naszych uczniów!

 

W programie: „W moim ogródecku” w wykonaniu Zuzanny Kozioł, bajecznie kolorowy krakowiak oraz „Czerwone korale”, które zaśpiewa Natalia Ziółkowska.

 

Uczniowie Ochotniczego Hufca Pracy przygotowali prawdziwie wiejski stół. Zapraszamy na chleb ze smalcem, swojskie wędliny i pyszne ciasta!


Partnerzy