W roku szkolnym 2016/2017 zdawalność egzaminu maturalnego w Technikum w  Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim wynosi

91,25%

i jest najwyższa w powiecie grodziskim!