Drogi Uczniu!

Zapoznaj się z harmonogramem egzaminów z kwalifikacji:

  • harmonogram egzaminów praktycznych znajdziesz w gablotach na I piętrze,
  • harmonogram egzaminów pisemnych znajdziesz na tablicy w holu głównym.