Drogi Uczniu!

Zapoznaj się z harmonogramem egzaminu maturalnego:

  • harmonogram egzaminów ustnych znajdziesz w gablotach na I piętrze,
  • harmonogram egzaminów pisemnych znajdziesz na tablicach w holu głównym.