Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2.

Osoba odpowiedzialna: pani Beata Waś z grupą młodzieży z klasy 2ATI.

Cele:

  • Pokazanie bogactwa narzędzi stosowanych w grafice przydatnych w praktyce (nauce i pracy).
  • Wykształcenie umiejętności łączenia różnych technik.
  • Uświadomienie poczucia obywatelstwa w świetle nauczania w szkolnictwie, przestrzegani norm.

Zapoznaj się z regulaminem konkursu.

ZSTILL2_REGULAMIN KONKURSU (1)