Informujemy, iż dnia 11 kwietnia zajęcia w Centrum Kształcenia Praktycznego będą odbywały się wg załączonego poniżej harmonogramu:

Plan CKP 11.04