RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2015/2016

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego:

Dnia 7 października 2016 w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu mogli wziąć udział wszyscy uczniowie szkoły. Wybory odbyły się w auli szkolnej. 

Brać uczniowska w demokratyczny sposób wybrała swoich przedstawicieli spośród zgłoszonych kandydatów.

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego oraz regulaminem wyborów do RSU w roku szkolnym 2016 / 2017 do Rady Samorządu Uczniowskiego  najważniejsze stanowiska obejmą osoby z największa liczba uzyskanych głosów. Są to:

 Piotr Furdyna – przewodniczący                    

Karol Matuszczak wiceprzewodnicząca

Michał Orębski – skarbnik
Mateusz Parol – sekretarz


POZOSTAŁE OSOBY WCHODZĄ W SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W CHARAKTERZE JEGO CZŁONKÓW, CO OZNACZA, ŻE RÓWNIEŻ BĘDĄ BRAŁY AKTYWNY UDZIAŁ W DZIAŁANIACH TEJ JEDNOSTKI

Nowej Radzie życzymy pomyślności w podejmowanych działaniach i inicjatywach na rzecz Społeczności Szkolnej 🙂

 

Opiekunowie:

mgr Blanka Paluch

 mgr Aneta Skarżyńska

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI


Pobierz>>>

 

WYNIKI WYBORÓW


Pobierz>>>

 

SPOSÓB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW


Pobierz>>>

 

HARMONOGRAM WYBORÓW


Pobierz>>>