RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2018/2019

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego:

W październiku 2018 roku w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu mogli wziąć udział wszyscy uczniowie szkoły. Wybory odbyły się w auli szkolnej. 

Brać uczniowska w demokratyczny sposób wybrała swoich przedstawicieli spośród zgłoszonych kandydatów.

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego oraz regulaminem wyborów do RSU w roku szkolnym 2018 / 2019 do Rady Samorządu Uczniowskiego  najważniejsze stanowiska obejmą osoby z największą liczbą uzyskanych głosów. Są to:

 

 

lp. Nazwisko i imię Klasa Liczba głosów
1 Sałański Przemysław IIItr 152
2 Świętojański Mateusz III 34
3 Aleksandra Gut IIIas 28

 


POZOSTAŁE OSOBY WCHODZĄ W SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W CHARAKTERZE JEGO CZŁONKÓW, CO OZNACZA, ŻE RÓWNIEŻ BĘDĄ BRAŁY AKTYWNY UDZIAŁ W DZIAŁANIACH TEJ JEDNOSTKI.

Nowej Radzie życzymy pomyślności w podejmowanych działaniach i inicjatywach na rzecz Społeczności Szkolnej 🙂

 

Opiekunowie:

mgr Grażyna Górka

 mgr Justyna Lidak