RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2017/2018

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego:

Dnia 10 października 2017 w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu mogli wziąć udział wszyscy uczniowie szkoły. Wybory odbyły się w auli szkolnej. 

Brać uczniowska w demokratyczny sposób wybrała swoich przedstawicieli spośród zgłoszonych kandydatów.

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego oraz regulaminem wyborów do RSU w roku szkolnym 2017 / 2018 do Rady Samorządu Uczniowskiego  najważniejsze stanowiska obejmą osoby z największa liczba uzyskanych głosów. Są to:

 Piotr Furdyna – przewodniczący                    Karol Matuszczak wiceprzewodniczący

Kaspian Kowalczyk – skarbnik
Aleksandra Gut – sekretarz


POZOSTAŁE OSOBY WCHODZĄ W SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W CHARAKTERZE JEGO CZŁONKÓW, CO OZNACZA, ŻE RÓWNIEŻ BĘDĄ BRAŁY AKTYWNY UDZIAŁ W DZIAŁANIACH TEJ JEDNOSTKI.

Nowej Radzie życzymy pomyślności w podejmowanych działaniach i inicjatywach na rzecz Społeczności Szkolnej 🙂

 

Opiekunowie:

mgr Blanka Paluch

 mgr Justyna Lidak

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Posted by Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim on miércoles, 11 de octubre de 2017