13.04.2018 roku ( piątek) i 11.05.2018 roku (piątek)- Dni Otwarte dla Gimnazjalistów.

 

 

 


PROFILE KSZTAŁCENIA 2018/2019
OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH NR 2                            

 • TECHNIKUM [4 lata]
 • SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA [3 lata]
 • LICEUM DLA DOROSŁYCH [3 lata]

 UWAGA !!!

Kliknij na nazwę zawodu, a dowiesz się więcej …

Kliknij na numer zawodu, a zobaczysz jego szczegółowy opis …

Podział zawodów na kwalifikacje … 

TECHNIKUM

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

LICEUM DLA DOROSŁYCH     

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Ukończenie liceum daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia..

Naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych może podjąć każda osoba dorosła, która:

 • ukończyła 18 lat i posiada świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • lub świadectwo gimnazjum,
 • lub świadectwo zasadniczej szkoły zawodowej.
 1. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego i świadectwa dojrzałości.
 2. Nauka trwa trzy lata (6 semestrów), obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane są w zakresie podstawowym i rozszerzonym (2 przedmioty), zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego.
 3. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątek-sobota, dwa razy w miesiącu).

Absolwent liceum ogólnokształcącego dla dorosłych po ukończeniu nauki otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
 • świadectwo dojrzałości – po zdaniu egzaminu maturalnego.

Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć i ukończył 18 lat (lub ukończy w roku kalendarzowym) i więcej (brak granicy wieku).

Będąc słuchaczem liceum dla dorosłych możesz równolegle kontynuować naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zdobywając kwalifikację w danym zawodzie.   

PROMOCJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

 http://new.koweziu.edu.pl/plakaty-ulotki-broszury/item/18-materialy_edukacyjne

Filmy:

 1. O Polskiej Ramie Kwalifikacji – animacja
 2. Będzie … Będę
 3. Szkoła zawodowa to szkoła niezawodna 
 4. Szkoła dla rynku pracy – branża mechaniczna
 5. Szkoła dla rynku pracy – branża fryzjersko – kosmetyczna
 6. Szkoła dla rynku pracy – gastronomia i produkcja spożywcza
 7. Mechanik samochodowy
 8. Ślusarz
 9. Fryzjer