STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH NR 2                            

 • TECHNIKUM [4 lata]
 • ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA [3 lata]
 • LICEUM DLA DOROSŁYCH [2 lata]

TECHNIKUM

Technik pojazdów samochodowych 311513                                                                

 • KWALIFIKACJA M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
 • KWALIFIKACJA M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.                                                                
 • KWALIFIKACJA M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik informatyk 351203                                                                              

 • KWALIFIKACJA E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urzadzeń peryferyjnych.
 • KWALIFIKACJA E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
 • KWALIFIKACJA E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Technik logistyk 333107                                                                                          

 • KWALIFIKACJA A.30. Organizacja i monitorownie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.
 • KWALIFIKACJA A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.
 • KWALIFIKACJA A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

 Technik organizacji reklamy 333906

 • KWALIFIKACJA A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych.
 • KWALIFIKACJA A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Mechanik pojazdów samochodowych 702103

 • KWALIFIKACJA M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Elektromechanik pojazdów samochodowych  741203

 • KWALIFIKACJA M.12. Diagnozowanie i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Fryzjer 514101                                                                                              

 • KWALIFIKACJA A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.

Kucharz 512001                                                                                              

 • KWALIFIKACJA T.6. Sporządzanie potraw i napojów.

Magazynier – logistyk 432106

 • KWALIFIKACJA AU.22. Obsługa magazynów.

 

LICEUM DLA DOROSŁYCH                                                                                                                                                                                  

Możliwość zdobycia wykształcenia średniego przez absolwentów:  

 • zasadniczej szkoły zawodowej.