Specjalizacja Imię i Nazwisko
bezpieczeństwo i higiena pracy mgr Tadeusz Suchożebrski

mgr Marek Kiljański

maszynoznawstwo, konstrukcja maszyn mgr inż. Wiesława Styczeń
mgr Marek Majchrzak
mechanika, elektromechanika samochodowa mgr inż. Andrzej Chojnacki
mgr inż. Piotr Borkowski
mgr inż. Dariusz Kępiński
inż. Adam Kossakowski

mgr Piotr Piórkowski

przepisy ruchu drogowego, nauka jazdy mgr Maciej Kiełtyka – instruktor
mgr Anna Leniarska – instruktor
logistyka, transport i spedycja mgr Iwona Kulikowska
mgr Katarzyna Marszałkiewicz
mgr inż. Wiesława Styczeń
informatyka mgr inż. Dariusz Kępiński
mgr Lucyna Krzyżykowska-Kucińska
mgr Beata Waś
mgr inż. Grzegorz Lichtarski
mgr inż. Wiesława Styczeń
mgr Katarzyna Tomporowska
mgr inż. Grażyna Górka
mgr inż. Paweł Świeczka

mgr Sylwia Kołeczko

przedsiębiorczość, działalność gospodarcza, zarządzanie mgr Patrycja Feder
mgr Kazimierz Rybka
reklama mgr Skrzypczyk Małgorzata
mgr Lubański Hubert

mgr Violetta Modzelewska

mgr Anna Olczak

technologia i żywienie człowieka mgr Agnieszka Siwik
fryzjerstwo i ochrona zdrowia Iwona Woźniak
mgr Jolanta Jabłońska
poradnictwo zawodowe mgr Urszula Skalska

mgr inż. Katarzyna Brzezińska